R.Grilauskas: mūsų vaikams užtikrinsime visapusiškai kokybišką švietimą

R.Grilauskas: mūsų vaikams užtikrinsime visapusiškai kokybišką švietimą

Artėjant 2019-ųjų metų Panevėžio miesto saviavldybės tarybos rinkimams, kviečiame susipažinti su kandidatu Romualdu Grilausku - ilgamečiu Panevėžio „Žemynos” progimnazijos direktoriumi ir švietimiečiu, kandidatuojančiu su Socialdemokratais Panevėžio savivaldos rinkimuose.

„Savivaldos rinkimuose dalyvausiu pirmą kartą. Baigęs aktyvią darbinę veiklą ir turėdamas didelę bendravimo su žmonėmis ir vadybinio darbo patirtį, sėkmės atveju, būsiu aktyvus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys ir dėmesingas panevėžiečiams, sprendžiant jiems aktualius klausimus ir problemas”, - sako R. Grilauskas.

Romualdas gimė 1954-aisiais Anykščių rajone, Pagrundos kaime. 1976 metais baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo visuomenės mokslų ir istorijos mokytojo specialybę. Atvykęs į Panevėžį, dirbo Juozo Balčikonio gimnazijoje - istorijos mokytoju, 12- oje vidurinėje mokykloje - užklasinio darbo organizatoriumi, ir net 39.5 metų - ,,Žemynos“ progimnazijos su plaukimo baseinu direktoriumi.
Aktyviai dalyvavo ir visuomeninėje veikloje: 18 metų buvo renkamas Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Panevėžio miesto skyriaus pirmininku, 6 metus - Lietuvos Plaukimo federacijos vykdomojo komiteto nariu ir 3 metus – Panevėžio miesto savivaldybės švietimo tarybos pirmininku.
Per ateinančius ketverius metus Panevėžio miesto taryboje Romualdas kelia šiuos uždavinius:
  1. Siekti aukštesnės politinės kultūros savivaldybės tarybos narių bendravime ir tarybos posėdžiuose.
  2. Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir stovinčiųjų automobilių miesto gatvėse sumažinimas.
  3. Vaikams įrengti daugiau žaidimų ir sporto aikštelių vietos bendruomenių teritorijose prie gyvenamųjų namų.
  4. Plėsti žaidimų, sporto ir poilsio rekreacines zonas miesto parkuose vaikams, jaunimui, senjorams.
  5. Papildyti savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus veiklos funkcijas dėl atsakomybės didinimo už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių žinių pažangą ir kokybę, švietimo įstaigų metinių biudžetų rengimą ir vykdymą, materialinių bazių ir įrangos atnaujinimo projektų ir programų rengimą bei įgyvendinimą.
  6. Plėsti bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimą su miesto profesinėmis mokyklomis, stiprinant mokinių profesinį ir karjeros ugdymą bei organizuojant mokiniams technologijų pamokas profesinių mokyklų moderniose mokymo bazėse.
  7. Rengti švietimo įstaigų vadovų rezervą. Baigus kvalifikacijos tobulinimo programą, skatinti dalyvauti konkursuose miesto švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti.
  8. Švietimo įstaigose palengvinti auklėtojų , mokytojų darbą su specialiųjų poreikių mokiniais ir padidinti šio darbo kokybę, įsteigiant mokytojų padėjėjų etatus pagal įstaigos poreikį.
  9. Panevėžys - miestas, kuriam rūpi kiekvienas gyventojas ir jame veikianti kiekviena įstaiga, įmonė, organizacija; jo grožis, švara ir tvarka. Miestas, kuris siekia tapti Aukštaitijos pramonės ir logistikos, pažangių technologijų / robotikos /, aukštos kvalifikacijos specialistų centru. Miestas, kuriame sistemingai kuriamos naujos darbo vietos, saugus ir patrauklus gyventi ne tik vyresnio amžiaus žmonėms, bet ir jaunimui.
Kovo 3-ąją rinkime Panevėžį, kuriam rūpi. Prisidėkite dabar ir palaikykite Panevėžio socialdemokratus, pasirašydami elektroniniu būdu: http://bit.ly/Palaikau
Mūsų rinkimų programa: http://bit.ly/Socialdemokratai2019
Neatlygintina politinė reklama.

Close