SKYRIAUS FINANSŲ KOMISIJA

Teresė Plėštienė - Komisijos pirmininkė

Jolanta Narkevičienė

Janina Sinickienė

SKYRIAUS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA

Danutė Juknevičienė

Ona Černiauskienė

Danutė Kličmonienė

Danguolė Kundelienė

Mindaugas Libikas

Auksė Milašavičienė

Close