Valstybės galimybės yra trupinamos į gabalėlius

Valstybės galimybės yra trupinamos į gabalėlius

2018-ieji ir prasidėjo, ir baigėsi didžiulių visuomenės grupių protestais. Tačiau tai – tik didelių pokyčių pradžia. Pokyčių, kuriuos aštrina plėšomi valdžios ir visuomenės pasitikėjimo saitai.

„Įtampa atsirado ne vien dėl pinigų, o dėl to, kad nepadaugėjo, netgi sumažėjo pagarbos ir atjautos žmonėms“,  – sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Gintautas Paluckas, apibendrindamas svarbiausius metų įvykius Lietuvoje ir partijoje.

 

Susitarė ir apgavo

- Sausį į gatves išėjo medikai, kovą – protestas „Mes kaltinam“, o gruodį tūkstančiai viešojo sektoriaus darbuotojų reikalavo pagarbos ir didesnių algų. 2018-uosius tarsi įrėmina garsiai reiškiamas žmonių nepasitenkinimas ir pyktis?

- Tai rodo gilias ir įsisenėjusias problemas, kurios ilgą laiką buvo nesprendžiamos. Ir jos tiesiog sprogo, pūlinys atsivėrė. Atsirado pilietiniai judėjimai, kurie išsiveržė iš senųjų institucinių rėmų. Pavyzdžiui, Lietuvos medikų sąjūdis. Viskas kilo spontaniškai, prasidėjo nuo pasitarimo Santariškėse. Tačiau tai buvo tik pradžia.

Medikų ir slaugytojų atlyginimai yra neadekvačiai maži. Dėl to ir dėl didelio darbo krūvio (dauguma jų jaučia profesinį „perdegimą“) mes visi negauname kokybiškų sveikatos paslaugų. Maža to, taip švaistome ir protus, ir pinigus – medikai ir slaugytojai masiškai emigruoja. Norvegijos, Vokietijos, Austrijos medikų įdarbinimo centrai „medžioja“ geriausius ir jie tiesiog išvažiuoja.

Kitaip tariant, prasiveržusi pilietinė pozicija yra atsakas į visų vyriausybių neatliktus darbus. Tačiau ši Vyriausybė išsiskiria: valdantieji išdalino labai daug pažadų ir sukėlė didžiulius lūkesčius. Dabar, prabėgus metams, aišku, kad medikai buvo suklaidinti. Susitarimo, kuris buvo pasirašytas, nesilaikoma: didinant algas tokiais tempais iki 2020 m. susitarimo įgyvendinti neįmanoma. Taigi, susitarė ir apgavo. Bet medikai iššaukė ir kitų viešojo sektoriaus grupių judėjimus. Tai – jų didžiausias pasiekimas.

- Bunda ištisos visuomenės grupės, jos pačios organizuojasi, viskas vyksta labai greitai. Kai kas prognozuoja, kad tai reiškinio, kuris tęsis ir kitais metais, pradžia.

- Stebime rimtus ir įsibėgėjančius didelius visuomenės ir politikos organizavimo pokyčius. Anksčiau atstovavimo struktūra buvo nusistovėjusi – kiek pavyksta susitari, pavyzdžiui, profesinei gydytojų sąjungai, tiek ir turi. Taip pat ir su švietimo profesinėmis sąjungomis. Ir šiemet kai kurios su Vyriausybe susitarė. O štai kuo viskas baigėsi – tūkstantiniais mitingais, protestais, masiniais streikais.

Situacija lyg pavasarį tirpstant sniegui: ledas vieną dieną yra, o kitą dieną – jau ledonešis. Pažadinta pilietinė protestų ir savo teisių reikalavimo dvasia. Ir kelio atgal čia nėra. Visos profesinės grupės – medikai, mokytojai, mokslininkai, kultūrininkai – išeina iš tradicinių apibrėžtų rėmų, nors Vyriausybė trišalėse tarybose labai norėtų visa tai suvaldyti, prispausti. Metų pabaiga tai parodė labai aiškiai ir tai yra didžiuliai pokyčiai.

„Pasirūpinkit patys“

- Pavasarį socialdemokratai daug dėmesio skyrė progresinių mokesčių paketui: pasiūlė alternatyvą, kuri Seime buvo atmesta. Jau tada kalbėta, kad valdančiųjų mokesčių politika sukels viešojo sektoriaus bėdas.

- Pirmiausia suvokime mokesčių paskirtį: ne nubausti daug uždirbantį ar padidinti algą mažai uždirbančiam. Pagrindinė mokesčių paskirtis – sutelkti mūsų finansines pastangas tam, kad galėtume teikti paslaugas, kurios mums yra gyvybiškai reikalingos. Tai – sveikatos priežiūra, tinkamas išsilavinimas, kultūros reikalai, socialinė apsauga, kuri tikrai saugo.

Mūsų valstybės modelis yra stiprios valstybės. Kitaip tariant, atsakomybė dėl visų šių paslaugų krenta ant valstybės pečių, nes valstybė savo vardu gali tai daryti efektyviausiai: organizuoti tinklą ir pan., kad žmonės tas paslaugas gautų.

Tačiau valdantieji stumia mažos arba „minimalios valstybės“ modelį. Ką tai reiškia? Atsakomybė pasirūpinti savo sveikata, išsilavinimu, socialine apsauga yra permetama patiems žmonėms: įsigykite šias paslaugas rinkoje.

Maždaug trečdalis žmonių vaikams samdo korepetitorius, sveikatos priežiūros paslaugų tinklas neišplėtotas, žmonės sėdi namie, kol rimtai nesuserga, bet valdantiesiems tai nerūpi. Jiems tiesiog neįdomu. Visa tai, girdi, pačio žmogaus rūpestis.

Socialdemokratai, matydami, kaip valstybės galimybės yra trupinamos į gabalėlius (po 14-20 eurų kiekvienam kas mėnesį prie pajamų), sukūrė alternatyvų modelį, kuris pajamas į biudžetą būtų netgi padidinęs. Tai yra valstybės galimybė spręsti medikų, mokytojų ir visų kitų visuomenės grupių problemas, patenkinti daugumos poreikius.

Mūsų, kaip rimtos politinės partijos, pareiga buvo tą instrumentą pasiūlyti. Tai – progresiniai mokesčiai nuo visų pajamų, įvedami tarifai. Kad nebūtų taip, kaip dabar atsitiko: uždirbi minimalią algą – gauni 14 eurų daugiau, uždirbi 4000 eurų – 104 eurais daugiau.

Strateginis pasiekimas

- Šiemet LSDP atnaujino bendradarbiavimą ir su profesinėmis sąjungomis. Jis kurį laiką buvo nutrūkęs. Kaip jis reiškiasi ir kuo svarbus?

- Tai – santykių atkūrimas po mūsų padarytų klaidų. Po ne itin sėkmingo ar džiugaus etapo, kai buvo priiminėjamas Darbo kodeksas. Reikėjo santykių atšilimo, reikėjo grįžti prie mūsų bendrų šaknų.

Mums nereikia jokių formalių ar deklaratyvių susitarimų, kurie paskui guli stalčiuose. Mes vieni kitus palaikome. Kalbu apie politines iniciatyvas, protesto akcijas, deriname pozicijas, priimant sprendimus Seime. Tai yra toks organiškas bendravimas ir bendradarbiavimas. Jam nereikia jokio dirbtinumo.

Santykių atšilimas sustiprina tiek mus, tiek profesines sąjungas. Mano galva, šis santykių atnaujinimas yra strateginis pasiekimas.

- Vasarą LSDP visuomenei pristatė 5 žingsnių pokyčio programą. Dalis svarbiausių nuostatų jau įgyvendinta, rudenį pristatyta ir Vizija Lietuvai iki 2024 metų. Tai – vieno didelio etapo pabaiga?

- Visuomenėje vyksta pokyčiai, tradiciniai atstovavimo instrumentai lūžta, užpelkėjusios institucijos byra – yra poreikis visa tai keisti. Lygiai taip pat keistis turi ir partijos. LSDP pokyčių kelią pradėjome jau kiek anksčiau, šiemet tas procesas tik įsibėgėjo.

Apibrėžti svarbiausi tikslai, sukurti instrumentai, kurie keičia bendravimą partijos viduje ir t. t. Nubrėžtos aiškios elgesio gairės, kad žinotume, koks elgesys LSDP skatinamas, o koks netoleruojamas. Svarbu, kad būtų išgyvendinta baimė ar netikrumas dėl politinės nuomonės. Juk kur kas lengviau yra diegti demokratinę tradiciją ir skatinti diskusiją.

Paskutinis – penktas žingsnis – yra Socialdemokratinė vizija. Tai – kelias Lietuvai iki 2024 metų. Progresyvi kairioji jėga pateikė visuomenei alternatyvą, kitą pasirinkimą. Silpnos ir idėjiškai išblukusios partijos nesugeba ir negali pateikti tikro pasirinkimo kaip alternatyvos.

Beje, tai ir lemia įvairiausių populistų ar politinių klounų iškilimą, kurie, išskyrus rėkavimą, negali pasiūlyti nieko. Kartu tai ir priekaištas didžiosioms politinėms partijoms, kurios nesugebėjo suformuoti kito kelio, kito pasirinkimo. LSDP jį suformavo ir pasiūlė.

Dabar mūsų užduotis – šią žinią skleisti ir parodyti, kuo mūsų siūlomas kelias skiriasi nuo siūlomo dešiniųjų ar valdančiųjų. Nors abejoju, ar jie turi kelią, nes viena šneka, kita daro.

Įžvalgos pasitvirtino

- Rugsėjį vienintelė LSDP nepasirašė valdančiųjų pasiūlyto parlamentinių partijų susitarimo dėl gynybos finansavimo didinimo nuo 2020 m.  Dalis apžvalgininkų svarstė, kad pirmą kartą socialdemokratai elgiasi socialdemokratiškai, kiti kritikavo.

- Būti teisiam kartais reikia drąsos. Socialdemokratai turėjo moralinę teisę tokio naujai pasiūlyto susitarimo nepasirašyti. Pirma, todėl, kad būtent socialdemokratų pastangomis buvo pasiektas pirmasis nacionalinis susitarimas dėl krašto apsaugos 2014 metais. Būtent jis leido pasiekti įsipareigojimų NATO vykdymą, t. y. gynybai skirti 2 proc. nuo BVP. Ir šis susitarimas tebegalioja.

Antra, kas dabar gali pasakyti, kad nebuvome įžvalgūs? Šiandien mes matome viso viešojo sektoriaus sukilimą. Sakėme, kad 2 proc. nuo BVP krašto gynybai – tai mūsų įsipareigojimas, jį turime vykdyti,  bet ekonomikos augimo vaisius nukreipti viešojo sektoriaus stiprinimui, žmonių atlyginimų didinimui, paslaugų prieinamumui ir kokybei užtikrinti. Tai – esminiai dalykai, ant kurių laikosi valstybė.

- 2018-uosius žymi ir „MG Baltic“ politinės korupcijos byla. Įvairūs skandalai – tiek politinės korupcijos bylos, vidinės ar išorinės rietenos – yra apėmusios daugelį politinių organizacijų. Kokios Jūsų prognozės kitiems metams?

- Tai yra didžiausia politinės korupcijos byla Lietuvos istorijoje. Kiek vėliau, politiniais sumetimais, reikalo ėmėsi Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kuo tik nebuvome kaltinami, tačiau, kaip paaiškėjo iš bylos, socialdemokratai buvo vieninteliai, kurie nieko blogo nedarė ir nepadarė.

LSDP nepriiminėjo nei užsakytų teisės aktų, nei buvo neteisėtai finansuojama. Net „valstiečiai“, kurie griežia ant LSDP dantį, tirdami ir aiškindamiesi 10 metų istorijas, nieko nesugebėjo rasti. Atsinaujinimas rodo, kad einame teisinga kryptimi – LSDP nefigūruoja jokiuose skandaluose.

O dėl kitų metų, akivaizdu, jog į ramybės būseną tiek politinė sistema, tiek visuomenė dar negreitai sugrįš. 2019-ieji – net trejų rinkimų metai. Jie įaudrins ir visuomenė gali būti sąmoningai skaldoma. Mūsų, kaip didžiausios ir ilgiausią istoriją turinčios bei profesionaliausios partijos, užduotis – nesivelti į šį audrinimą.

Didžiulė mūsų politinio lauko problema – pas mus kaunasi personalijos, o ne jų idėjos. Dar didesnė – kad tos personalijos neturi idėjų. Mūsų užduotis – nepalaikyti nei konservatorių, nei „valstiečių“ iniciatyvų, kuriomis visuomenėje yra kurstoma nesantaika. LSDP neš kitokios politinės kultūros principus: diskusijų, argumentų ir panašiai.

 

Išbandymas rinkimais

- Ko palinkėtumėte partijos nariams?

-  Dėkoju kiekvienam partijos nariui už pasitikėjimą, už įsitraukimą, įgyvendinant pokyčius, už indėlį ruošiant Socialdemokratinę viziją Lietuvai ir diskutuojant apie ją. Dėkoju už tai, kad socialdemokratinio užtaiso ir entuziazmo sklaida įsibėgėja iš naujo. Noriu padėkoti už kiekvieno LSDP nario palaikymą ir įsitraukimą bei kantrybę.

2019-ieji – perspektyvų ir galimybių metai: būsime išbandomi trejais rinkimais. Pats didžiausias išbandymas mums patiems – tikėjimas, kad socialdemokratija yra teisingas kelias Lietuvai. Visuomenei turime padėti grįžti į normalios diskusijos rėmus, ištaisyti tas klaidas, kurias mes darėme, o dabar darbo valdantieji. Laikas daryti tai, ką žadi ir nemeluoti.

 

Parengė Justinas Argustas

Susiję straipsniai

Close